ANBI

ANBI LOGOBarnabas is onderdeel van St OostEuropa Zending/ Christian Care East West. Deze stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit is een status die door de Belastingdienst wordt toegekend. Het betekent dat giften aan de stichting belastingaftrefkbaar zijn. De belastingdienst stelt sinds Januari 2014 een aantal publicatie-eisen aan elke ANBI. Zo moet een ANBI-stichting een aantal gegevens via de Website publiceren.

Het ANBI keurmerk samen met het jaarlijks financieel verslag van de accountant, geven donateurs de zekerheid van een betrouwbaar en transparant financieel beleid. Dit maakt overige keurmerken als het CBF-keurmerk een onnodige en dure aangelegenheid.

Hierna de publicatie top 9 voor ANBI stichtingen

1. De naam van de organisatie
STICHTING OOSTEUROPA ZENDING

2. Het RSIN of fiscaal nummer
RSIN Fiscaal Nr. ANBI 5125017
KVK 41125417

3. De contactgegevens:
Bezoekadres: Tiendweg 9, Krimpen aan de Lek
Postadres: Postbus 81127, 3009GC Rotterdam
Telefoon: 0180 521966
www.oosteuropazending.com

4. Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders

  • M.J. van der Weide
  • P.D. Kerkhove
  • J. Brederoo

Contact: bestuur(@)oosteuropazending.com

5. Het beleidsplan

Het beleid is erop gericht met een minimum aan middelen en maximum aan menskracht optimaal de doelstelling na te streven. Het streven is dat vrijwilligers of mensen met een roeping dit werk doen, geheel ten behoeve van noodlijdende medemensen. De laatsten kunnen eventueel ook iemands buren of stadsgenoten zijn. De nood hoef je niet ver te zoeken en door iedereen erin te betrekken wordt de hulpbehoevende vaak een helper van anderen.

6. Het beloningsbeleid
Er zijn geen dik betaalde directies of personeelsleden. Er wordt geen personeel in dienst genomen. Wel kunnen werkkrachten worden ingehuurd, evenals administratieve support deels komt van administratiekantoren. De mensen met een roeping zijn zendingswerkers die geen staat kunnen maken op vast inkomen maar vanuit de giftenstroom worden onderhouden.

7. De doelstelling
Het verbreiden van het evangelie van Jezus Christus in deze wereld, met nadruk op Oost-Europa en de vluchtelingengebieden.

8. Verspreiden van maandelijkse nieuwsbrieven
Het administratief en Logistiek beheer van het Zendingscentrum in Krimpen aan de Lek als ook Kantoor Noord.  Het ondersteunen/organiseren van het beheer de partnerorganisaties. Regelmatig inzamelen van hulpgoederen en doorzending via hulpgoederentransporten.  Het onderhouden en bedienen van veldnetwerk in Oost-Europa.

9. Een financiële verantwoording
Hiervoor verwijzen we u graag door naar de jaarrekening.