Erfenissen en Legaten

Hartelijk dank voor je interesse om Barnabas te helpen het Evangelie van Jezus Christus voor en door jonge mensen wereldwijd bekend te maken.

Barnabas kan dat niet zonder de steun van betrokken Nederlanders! Het is een enorme hulp en een grote bemoediging als je Barnabas opneemt in je testament. Barnabas is een onderdeel van Christian Care East West (CCEW). Je kunt CCEW tot erfgenaam benoemen of een legaat voor CCEW opnemen in je testament.

CCEW hoeft als goed doel geen successierechten te betalen over nalatenschappen. Dat betekent dat de bijdrage voor honderd procent gebruikt wordt voor de doelstelling van de stichting. Je kunt CCEW in je testament benoemen als erfgenaam. Hierdoor ontvangt CCEW (een deel van) de erfenis. Soms kiezen mensen ervoor om hun hele nalatenschap aan CCEW te schenken; anderen geven een bepaald percentage van de nalatenschap of een vast bedrag.

Als je CCEW een legaat toekent, betekent dit dat je in het testament omschrijft wat je precies aan CCEW wilt nalaten. Dat kan een van tevoren vastgesteld geldbedrag zijn of een roerende of onroerende zaak, zoals (kunst)voorwerpen, de inboedel of een huis.

Formuleer een legaat a.j.b. als volgt:
“Ik legateer vrij van rechten aan de Stichting Christian Care East West (KVK 41125417) een bedrag van €….”

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 41125417.
Voor legaten, erfenissen en renteloze leningen neemt u contact op met Matthias van der Weide: 0180 521966 of 0653883103 of Jaco van der Sterre voor de regio Noord: 0654625085