Zout

‘Als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden’

In de tijd van de Romeinen werden soldaten deels in zout betaald. Het was een kostbaar en waardevast goedje: zout. Nog steeds spreken wij van ‘salaris’. Dat is Latijn voor ‘zoutrantsoen’. Zout stelt ons in staat ons werk te doen. Zout vertegenwoordigt dus kracht en ook rijkdom.

Onze kracht is in het effect wat we hebben op onze omgeving. Hoewel resultaten niet altijd meetbaar zijn, zijn ze meestal wel zichtbaar. Onder ‘zout’ tref je de activiteiten die wij concreet ondernemen om het Woord van God met kracht onder de mensen te brengen. Vanzelfsprekend zijn dat activiteiten die ‘salaris’ nodig hebben en ons dus geld kosten. Daarom tref je bij die activiteiten ook een geefbutton.